Fundacja

fundacja na rzecz rozwoju młodzieży

Rada fundacji

Zarząd fundacji

Darczyńcy:

Dane rejestrowe:

KRS: 0000853957
REGON: 386723966
NIP: 9292041475

 

Numery rachunków w Bank Pekao S.A.
36 1240 6843 1111 0011 0106 5363
Rachunek bieżący w PLN (działalność statutowa, darowizny)

 

33 1240 6843 1978 0011 0106 5523
Rachunek bieżący walutowy w EUR

 

87 1240 6843 1787 0011 0106 5565
Rachunek bieżący walutowy w USD

 

 

Fundacja wpisana jest także do rejestru przedsiębiorców

 

32 1240 6843 1111 0011 0106 5435 PLN
Rachunek w PLN do prowadzenia działalności gospodarczej)

fundacja edukacji młodzieży