Sukcesja

sukcesja biznesu
sukcesja firmy

Sukcesja w rodzinnej firmie stanowi również wyzwanie dotyczące relacji międzyludzkich. Dotyczy ono nie tylko stron bezpośrednio zaangażowanych w ten proces, ale również tych, na których losy ma on ogromny wpływ. Należy również pamiętać, że osoba mająca przejąć obowiązki właściciela firmy jest poddana ogromnej presji psychicznej związanej nie tylko z natłokiem nowych obowiązków, ale także oczekiwaniami (często również z krytyką) ze strony nestora i pracowników. Brak odpowiedniego wsparcia na tym etapie może prowadzić do szybkiego wypalenia i rezygnacji z przyszłej funkcji, a co za tym idzie, fiaska całego przedsięwzięcia sukcesji rodzinnego biznesu.

alta strona główna
alta strona główna