Planowanie sukcesji w firmie

planowanie sukcesji w firmie
etapy sukcesji firmy

Dlaczego planowanie sukcesji jest takie ważne?

Planowanie sukcesji w firmie jest procesem długotrwałym i czasochłonnym, ale niezbędnym do tego, aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować w czasie gdy nestor nie będzie w stanie już nim zarządzać. Będąc właścicielem rodzinnego biznesu, powinno się rozpocząć przygotowywanie sukcesji na wiele lat przed jej faktycznym nastąpieniem, gdyż niejednokrotnie zdarza się, że przejęcie firmy przez nieprzygotowanego do tej funkcji członka rodziny jest jednoznaczne ze stopniowym upadkiem biznesu. Brak odpowiedniego planowania sukcesji może spowodować także liczne konflikty wśród potencjalnych sukcesorów, narażając rodzinę nie tylko na ogromne koszty emocjonalne, ale również na procesy sądowe oraz paraliż decyzyjny w przedsiębiorstwie. Sukcesja jest więc nie tylko procesem prawnym związanym przekazaniem kompetencji, ale również niezwykle delikatną kwestią personalną.

Jasne określenie kto przejmie biznes, czy będzie to jedna, czy więcej osób, jaki ma być zakres ich kompetencji w momencie przekazania firmy i na jakich zasadach ma się to odbyć. Sam proces przekazywania i wdrażania następcy w kierowanie przedsiębiorstwem również powinien odbywać się według określonych wcześniej relacji między przyszłym a obecnym właścicielem.

Sprawne planowanie sukcesji wymaga dobrych relacji między nestorem a sukcesorem i przynajmniej ogólnej zgody co do wizji, w jakim kierunku ma rozwijać się rodzinna firma. Ma to także wpływ na wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach partnerów biznesowych i zatrudnionych w nim pracowników.

Następstwem obu powyższych punktów jest przekształcenie firmy lub próba zachowania statusu quo. Oba te warianty wymagają dobrze działającej struktury organizacyjnej, dzięki której firma będzie mogła płynnie przejść przez proces sukcesji w firmie. Jasne określenie obowiązków i zakresu kompetencji poszczególnych pracowników oraz kompetentne kierownictwo średniego szczebla to nieoceniona pomoc dla nowego właściciela.

planowanie sukcesji krok po kroku